Hypnose og hypnoterapi ved Hypnoterapi Kibæk

Ved Hypnoterapi Kibæk arbejder vi i dybden med hypnosen på en yderst effektiv måde med både hypnoterapeutiske og psykoterapeutiske metoder, NLP og HNLP modeller m.m.

Grundet meget grundige uddannelser og specialiseringer samt en passioneret og engageret indsats, mener vi at kunne tilbyde de bedste rammer for et individuel tilrettelagt forløb. – Et forløb med muligheden for en effektiv og for mange – livsforandrende behandling.

Mange henvender sig til os efter at de har prøvet alt andet. Klienter oplyser at de har gået til psykolog, psykiater, psykoterapeuter m.f. men føler stadig ikke at de er blevet rigtig hjulpet.

Vi kan ikke love mirakler, men i langt de fleste tilfælde er det muligt at få elimineret en problematik gennem alt fra 1-4 sessioner. Vi laver altid en individuel vurdering, ud fra netop din situation, når du henvender dig.


Hvad er en hypnose-tilstand?

Kender du det hvor du sidder helt fordybet i dit arbejde og pludselig opdager du at tiden er fløjet afsted uden at du har bemærket det? Det er den tilstand som en hypnose er, en fokuseret tilstand hvor du kan lukke andre indtryk ude.  

Måske har du prøvet at opdage et blåt mærke uden at kunne huske, at du har slået dig. En fokuseret tilstand, en hypnosetilstand, har gjort, at du ikke har mærket smerten.

Hypnosetilstanden er derfor en ganske naturlig, som mange af os oplever mange gange om dagen uden at opdage det. Den er helt ufarlig og sikker, men samtidig en virkelig god tilstand at lave terapi under, hvor vi i netop i denne tilstand kan skabe forandringer effektivt. 

 

Hvad bruger vi hypnose-tilstanden til?

Hypnose betegnes som en koncentreret og fokuseret tilstand. Denne tilstand benytter vi os i klinikken af til at lave dybdegående terapi.

Gennem hypnoterapi har du mulighed for at komme ind og arbejde med dit underbevidste sind.

Vores underbevidste sind kan sammenlignes med en harddisk i en computer, hvor alt lagres. Oplevelser og følelser, som vi har haft gennem livet, både de positive og de negative bliver lagret i underbevidstheden. Skæve overbevisninger og vaner er også lagret her.

De ting, vi ønsker at skabe forandringer med, gemmer sig altså grundlæggende i underbevidstheden. Og der kan man igennem en hypnosetilstand gå ind og arbejde effektivt med disse ting.

Hypnose og hypnoterapi er dermed et effektivt redskab til at skabe varige forandringer, hjælpe dig med at ændre gamle vaner og ud af bevidste og ubevidste handlingsmønstre, som har en negativ effekt på dit liv.

Gennem nogle få sessioner, får vi sammen arbejdet med dine udfordringer og giver dig styrken samt redskaberne til fremgang og ændring af negative påvirkninger. 


Hvordan foregår selve arbejdet med hypnosen.

Ved opstart af en session vil vi altid til en start få en snak om hvad der til den enkelte session skal arbejdes med og på.

Herefter vil vi snakke om det der måtte være behov for i forhold til arbejdet med hypnosen. Denne snak er altid til stede ved 1. session og berøres efter behov fra gang til gang.

Der er rigtig mange misforståede tanker om hvad hypnose og hypnoterapi egentlig er og kan, da der også indenfor denne verden er kan være forskellige opfattelser og viden omkring det fra person til person/ hypnotisør til hypnotisør. 

Inden vi arbejder med hypnose i klinikken, får vi derfor altid en god snak om hvordan det er vi egentlig arbejder sammen med hypnosen her i klinikken, hvordan vi gør, hvad der skal til og hvordan det vil være, så alle eventuelle usikkerheder og misforståelser bliver fjernet og du føler dig tryg og klar til at gå videre.


Selve hypnose-terapi-delen:

  • Ved fysiske sessioner i klinikken.

Når vi har talt det hele igennem går vi over til selve hypnose-delen. Her vil du sidde eller ligge dig godt tilrette og lukke øjnene i. Der bliver sat lidt stille og afslappende musik på i baggrunden og Susanne vil herefter guide dine tanker igennem en masse forskellige forestillinger.

Gennem disse forestillinger og guidningen gennem en masse forskellige terapeutiske redskaber under hypnose, er det muligt at arbejde i dybden med lige præcis de elementer der fylder, og derigennem skabe forandringer.

Ved at sidde/ligge og være aktivt lyttende, forestille dig de forskellige elementer Susanne beder dig om, snakke sammen og svare på de forskellige spørgsmål, holder du dig helt naturligt i den helt rette tilstand.

Du er altid mentalt tilstede hele vejen igennem og vil ikke på noget tidspunkt ”være væk” eller ikke ane hvad der foregår, som man måske kunne tænke ud fra hvad der vises i tv.

Det er helt naturligt at blive berørt undervejs, afhængig af tema, da vi er inde og arbejde i dybden.


Kan alle hypnotiseres?

Det korte og overordnede svar er ja. - Så længe du selv ønsker det.

Hypnosetilstanden opstår naturligt for alle, mange gange i løbet af en ganske almindelig dag. Lige så snart du er ekstra fokuseret og opmærksom, guider du helt naturligt dig selv i hypnose. Det er derfor noget alle kan, hvis de vil og ikke mindst bliver guidet korrekt.

Dét der nok nærmere er det egentlige spørgsmålet som mange ønsker svar på er, har alle effekt af at arbejde med hypnose – og her er svaret et andet:

Det er nemlig vidt forskelligt hvordan den enkelte hypnotisør/hypnoterapeut/klinik arbejder, hvilken baggrund de har, hvilke uddannelser og redskaber de har med i rygsækken samt generel viden om psykologi og terapeutiske rammer, der ligger ud over arbejdet med hypnose.

Du kommer derfor overordnet set ikke 2 steder, der arbejder på samme måde.

Herudfra vil man naturligt opleve forskellige resultater.

Det er derfor altid en rigtig god idé at være undersøgende på, om den hypnotisør og hypnoterapeut du overvejer behandling hos, har de rette kompetencer og ikke mindst, at du føler at det er et match.


Mulighed for at skabe store forandringer igennem hos Hypnoterapi Kibæk:

Vi oplever hos os, at følges klinikkens rammer og anbefalinger for antal af sessioner, oplever alle en positiv forandring, når de er aktivt deltagene og arbejder med. Hvor meget der skal til er altid individuelt, hvilket naturligt er det samme for skøn, da de 2 ting hænger sammen.


Tillid og et godt match er afgørende:

Derfor tilbyder vi altid en gratis telefonisk samtale eller personligt møde i klinikken. Det kan være en stor ting at komme dertil, hvor man erkender at man har behov for hjælp til en problematik, og at tage skridtet og opsøge hjælpen.

Herudover kræver det, afhængig af tema, en god portion tillid for at føle sig tryg i behandlingsprocessen.

Det er vigtigt for os at den tillid opbygges og under forløbet er tilstede. Oplever vi selv en følelse af et skævt match afsluttes forløbet.


Tavshedspligt:

Vi påtager os i klinikken fuld tavshedspligt.

Dette gælder også naturligt ved alle henvendelser, inden evt. opstart.


Ønsker du har høre nærmere, har spørgsmål eller lignende, så tag endelig kontakt til klinikken

Behandlinger Vægttabsforløb Børnehypnose Børneforløb med hypnose Book tid 

 Udtalelser   Kontakt og priser