Terms and conditions

For at beskytte dig som klient, kursist, elev eller deltager på et af vores hold, os som terapeut, underviser og leverandører, samt sikre korrekt gennemførte og succesfulde sessioner og forløb er der nedenstående betingelser for tilmelding, køb og deltagelse:Personoplysninger.

Alle virksomheder, der håndterer (følsomme) personoplysninger, skal overholde regler for opbevaring af disse.

Hos Hypnoterapi Kibæk opbevares mails og fysiske papirer i op til 2 år fra 1. behandlingsdato. Påbegyndes nye behandlinger indenfor de 2 år, udsættes opbevaringen tilsvarende.

Dine oplysninger videregives aldrig til trejdepart.

Du kan som klient altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Hypnoterapi Kibæk.


Tilmeldingsfrist for uddannelse eller kursus

Af hensyn til antal deltagere på holdene og evt. udsættelse ved for få tilmeldte er tilmeldingsfristen gerne 30 dage før kursus- eller uddannelses opstart. Er der under 30 dage til opstart at det hold, du ønsker at komme på, kontakt da klinikken og hør nærmere.

Tilmelding via hjemmesiden, facebook, mail eller telefonisk er bindende uanset.

Ved tilmelding, bekræfter du automatisk vores betingelser, samt hæfter for din tilmelding og betaling, om du deltager på kurset/uddannelsen eller ej.

Betaling

Det betales det fulde beløb ved booking/tilmelding af kurser og uddannelser. Det gælder dog ikke ved sessioner, hvor betalingen senest skal være os i hænde 3 dage inden sessionens afholdelse. Ved sessioner eller forløb med børn er al booking bindende og betales ligeledes her senest 3 dage inden i møder til første session i klinikken.

Din plads på kurset/uddannelsen er først endeligt reserveret, når betalingen er gennemført. Sker betalingen ikke til tiden, er det muligt at en anden har fået pladsen og du må vente til næste hold. Din tilmelding er dog stadig bindende, om der betales til tiden, eller der ikke betales. 

Vi tilbyder muligheden for finansiering gennem Patientlån. – Ønsker du en afbetalingsløsning, kontakt da klinikken og hør nærmere.

Hvad end uddannelse, kursus eller session du har tilmeldt dig, kan ikke ombyttes, medmindre der er indgået en særlig aftale med klinikken forinden.

Hvis der i forbindelse med tilmelding til rabatpris eller tilbud, ikke betales til tiden, ændres prisen 7 dage efter betalingsfristen til den oprindelige pris. Der vil ske et krav om straksbetaling og der vil stadig være bindende tilmelding.

Priser på uddannelser, kurser og onlineforløb:

Alm. listepris er gældende – eller den tilbudspris, der reklameres med og er oplyst på hjemmesiden.

Betalingsmetode

Ved booking/tilmelding sendes en faktura med vores konto oplysninger - eller du for anvist en anden betalingsvej. Det er muligt at betale via alm. bankoverførsel eller Mobilepay.

Der er kun mulighed for kontant betaling eller betaling via Mobilepay i klinikken.  Ved ønske om kontakt betaling, skal dette aftales med klinikken på forhånd.

Afholdelse

Kurset eller uddannelses afholdes det sted, der er angivet på hjemmesiden. – Som udgangspunkt i klinikken. Det er muligt at lokationen ændrer sig afhængig af størrelsen på holdet.

Sessionerne er som udgangspunkt altid i klinikken på Th. Nielsens Gade 96D, 7400 Herning - medmindre andet er aftalt forinden bookingen.

Afholdelse af sessioner.

Når du møder i klinikken, går du blot ind og tager plads i vores venteværelse. Herefter vil du blive hentet til aftalte tid. Der kan i få tilfælde være op til 10 min ventetid. Her er det vigtigt at du afventer at vi henter dig. Det er ikke tilladt at møde til aftalte tid med sygdoms-symptomer, herunder men ikke udelukkende bl.a. hoste, ondt i halsen, forkølelse, feber, mave-onde. Skulle det ske alligevel vil man blive afvist og sendt hjem, men stadig hæfte for tiden. Hvis du skulle være så uheldig at være blevet syg op til din tid, og ikke ønsker at tiden skal gå tabt, kan denne ændres til en online-session i samme tidsrum. 

Kursus eller uddannelses- start og udsættelse 

Der er altid et minimus deltagerantal på hver hold. Er holdet ikke fyldt op udsættes starten i ca. en måned. Alle tilmeldte bliver informeret om dette senest 7 dage før kursus eller uddannelses – opstart. – Medmindre udsættelsen skyldes sygdom.

Alle kurser og uddannelser har indtil nu kørt uden problemer eller behov for udsættelse, men du kan altid høre til om minimums antallet og nuværende tilmeldinger inden egen tilmelding.

Overnatning og forplejning

Medmindre andet fremgår ved tilmelding, er overnatning og forplejning ikke inkluderet i kursus- eller uddannelses- prisen.

Der vil dog altid stå kaffe, the, vand og frugt fremme i forbindelse med kursus eller uddannelses afholdelse. 

Vi anbefaler, hvis transportafstanden er længere, at overnatte ved kursus/uddannelse over flere dage. Det giver mulighed for ro og fordybelse.

Der findes i og omkring byen flere attraktive muligheder.

Kursus og uddannelsesprisen

Kursus og uddannelses – materialet er inkluderet i prisen eller tydeligt oplyst. I visse tilfælde ved der være et online pre-course og manualer eller lignenede på PDF fil, som deltageren selv skal printe og medbringe.

Prisen er ikke momspligtig i henhold til gældende lovgivning. – Skulle det ændre sig, skal den oplyste pris opfattes som værende nettoprisen ex moms.

Kursusafgiften
Kursusmaterialer er inkluderet i prisen. I nogle tilfælde fremsendes manualer eller lignende på PDF fil, som kursisten så selv skal medbringe i printet udgave. Uddannelsesafgiften er ikke momspligtig iht. gældende lov. Måtte bestemmelserne herom ændre sig, er den oplyste kursusafgift stedse at opfatte som nettoprisen ekskl. moms.

Afmelding/udsættelse

Skulle du blive forhindret i at deltage, skal du give skriftlig besked herom, inden sessionens/kurset eller uddannelsens opstart, til klinikken på kontakt@hypnoterapikibaek.dk. – Det vil i forbindelse med kurser/uddannelse her være muligt at komme med på et andet hold indenfor 1 år, så du stadig kan få det det du har tilmeldt dig.

I tilfælde af et ønske om udsættelse af sessions tid, skal du kontakte os hurtigst muligt inden sessionen skal afholdes. Af respekt for hinandens tid hæfter du automatisk for den aftalte tid, medmindre det er muligt at få booket en anden ind i stedet. - Derfor er det afgørende at du giver lyd i god tid, så vi fra klinikkens side kan være behjælpelige med dette. Ved afbud af session indenfor 48 timer af aftalte tid hæfter du for betaling af sessionen, uanset årsag. Det kan kun ske 1 udsættelse pr. bookede session. Herefter er booking og betaling for den aftalte tid bindende. Læs nærmere nedenfor.

Tilmeldingen er altid bindende. Der sker derfor ingen refusion af nogen art – ej heller ved sygdom eller force majeure. Det samme gør sig gældende, hvis du som kursist eller elev bliver som forhindret i at deltage i noget af kurset, uddannelsen eller undervisningen. Der vil hermed ingen mulighed være for rabat, fritagelse af betaling,ekstra undervisning, særbehandling udenfor fastlagt undervisning eller modregning i nogen form.

Ved udeblivelse uden afmelding inden opstart frafalder muligheden for at deltage på et andet hold. Du hæfter dog fortsat for betalingen og der ydes ingen økonomisk kompensation. Har du købt en session, kursus eller uddannelse til en tilbudspris konverteres den tilbudte pris om til listepris og der vil blive faktureret en merpris. Dette gør sig også gældende, ønsker du at afbryde eller udebliver efter uddannelsens/kursets start.

Skulle der hos Hypnoterapi Kibæk opstå situationer, der kunne ligge under force majeure, herunder opstået sygdom eller forhold, der vaskeliggør eller forhindrer sessionen, kurset eller uddannelses gennemførsel, forbeholder Hypnoperapi Kibæk sig rettet til at flytte/aflyse eller afbryde sessionen/kurset/uddannelsen til færdiggørelse snarest efter. Dette uden at der kan udledes nogen former for krav eller tilbagebetaling af session eller deltagergebyr.

Hypnoterapi Kivæk vil altid sikre at der tilbydes kompensation i form af det manglende session/undervisning på et senere tidspunkt, uden merpris for klienten/kursisten/eleven. Afhængig af omstændighederne kan det være tilfældet, at det bliver under en anden instruktør eller hypnoterapeut, som er kvalificeret.

Rettigheder og Copyright

Det udleverede materiale i forbindelse med uddannelse/kurser eller online materialet må ikke under nogen omstændigheder kopieres eller offentliggøres til 3. part uden skriftelig samtykke fra Hypnoterapi Kibæks indehaver Susanne Hjøllund Kjeldsen. Ligeledes må der ikke under nogen omstændigheder undervises, instrueres eller på anden måde videreformidles til 3. part, i de redskaber, metoder eller teknikker der undervises eller behandles i, uden skriftelig samtykke fra Hypnoterapi Kibæks indehaver Susanne Hjøllund Kjeldsen. Overtrædelse af ovenstående medfører stævning/erstatningskrav.

Tavshedspligt. - Du påtager dig fuld tavshedspligt i forbindelse med viste sessioner og demoer der deles ved uddannelse. Det må derfor under ingen omstændigheder deles med andre eller personfølsomme oplysninger videreformidles på andre måder.

Forbehold 

Da vi altid i klinikken bestræber os efter at tilbyde den bedste behandling samt undervisning, tages der forbehold for ændringer i kursus/uddannelses indhold, tidsplan, afholdelses-sted og tid, for at tilbyde netop dette.

Accept af betingelser

Ved al tilmelding/booking herunder bl.a. telefonisk, elektronisk - eks. på facebook, via mail eller hjemmeside accepterer klienten/kursisten/eleven klinikkens rammer og betingelser som oplyses på hjemmesiden.

Cookies og beskyttelse af persondata:

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

[  Susanne Hjøllund Kjeldsen  ]
[  Th. Nielsens Gade 96 D st. mf.  ]
[  7400 Herning  ]
Telefon: [  81585580  ]
Email: [  Kontakt@hypnoterapikibaek.dk  ]