Terms and conditions

For at beskytte dig som klient, kursist, elev eller deltager på et af vores hold, os som terapeut, underviser og leverandører, samt sikre korrekt gennemførte og succesfulde sessioner og forløb er der nedenstående betingelser for tilmelding, køb og deltagelse:

Personoplysninger.
Alle virksomheder, der håndterer (følsomme) personoplysninger, skal overholde regler for opbevaring af disse.
Hos Hypnoterapi Kibæk opbevares mails og fysiske papirer i op til 2 år fra 1. behandlingsdato. Påbegyndes nye behandlinger indenfor de 2 år, udsættes opbevaringen tilsvarende.
Dine oplysninger videregives aldrig til trejdepart.
Du kan som klient altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Hypnoterapi Kibæk.

Afbudsbetingelser.
Udebliver du eller melder fra med kort varsel til din aftale, vil tiden ikke kunne bruges af andre. Du vil derfor hæfte for den fulde session/behandling/booking/aftale ved afbud indenfor 48 timer inden aftalte tid eller ved udeblivelse.
Har du brug for at melde afbud, så meld venligst afbud i god tid og senest 48 timer før din aftalte behandling. Vores afbudsbetingelser er gældende uanset årsag til afbud, herunder bl.a. sygdom.

Vilkår omkring tilbud om en gratis og uforpligtende samtale:
Det er muligt at booke tid til en personlig snak med Susanne i klinikken, hvor der afsættes 45 min til mødet og samlet set en time fra klinikkens side til oprydning, booking, m.v.
Udebliver du eller melder fra med kortere varsel end 12 timer vil tiden ikke kunne bruges af en anden og du hæfter for et gebyr på 500 kr.

Tilmeldingsfrist for uddannelse eller kursus

Af hensyn til antal deltagere på holdene og evt. udsættelse ved for få tilmeldte er tilmeldingsfristen gerne 30 dage før kursus- eller uddannelses opstart. Er der under 30 dage til opstart at det hold, du ønsker at komme på, kontakt da klinikken og hør nærmere.

Tilmelding via hjemmesiden, Facebook, mail eller telefonisk er bindende uanset.

Ved tilmelding, bekræfter du automatisk vores betingelser, samt hæfter for din tilmelding og betaling, om du deltager på kurset/uddannelsen eller ej.

Hvad end uddannelse, kursus eller session du har tilmeldt dig, kan ikke ombyttes, medmindre der er indgået en særlig aftale med klinikken forinden.

Hvis der i forbindelse med tilmelding til rabatpris eller tilbud, ikke betales til tiden, ændres prisen 7 dage efter betalingsfristen til den oprindelige pris. Der vil ske et krav om straksbetaling og der vil stadig være bindende tilmelding.

Priser på uddannelser, kurser og onlineforløb:

Alm. listepris er gældende – eller den tilbudspris, der reklameres med og er oplyst på hjemmesiden.

Tilmelding til kurser, uddannelser, webinarer, onlineforløb, foredrag og events.

Du kan tilmelde dig kurser og events ved at benytte en online tilmeldingsformular, ringe eller sende en e-mail til kontakt@hypnoterapikibaek.dk

Betalingen skal foretages ved tilmelding, enten ved køb online eller via bankoverførsel efter aftale. - Når din betaling er registreret, vil du modtage en bekræftelse og en kvittering. Disse dokumenter fungerer som din adgangsbillet til det pågældende kursus eller event.

Indeholder kurset eller eventet online materiale, vil du modtage login-oplysninger efter registrering af betalingen. Involverer kurset eller eventet deltagelse i live online indhold, vil du få tilsendt et link umiddelbart før arrangementet.

Betaling.
Det betales det fulde beløb af din booking indenfor 8 dage, eller så vi har modtaget betalingen senest 3 dage inden planlagte session, hvis denne er planlagt inden 8 dage.  Modtager vi ikke betalingen rettidig aflyses sessionen automatisk, men du hæfter fortsat for betalingen.
Ønsker du at betale kontant, er det også en mulighed. Her skal du dog kontakte klinikken og aftale nærmere. Betalingsfristen er den samme og betaling af sessioner eller forløb sker altid ved booking.

Din plads på kurset/uddannelsen er først endeligt reserveret, når betalingen er gennemført. Sker betalingen ikke til tiden, er det muligt at en anden har fået pladsen og du må vente til næste hold. Din tilmelding er dog stadig bindende, om der betales til tiden, eller der ikke betales. 

Finansiering/Køb på afbetaling:
Vi tilbyder muligheden for finansiering gennem Patientlån. – Ønsker du en afbetalingsløsning, kontakt da klinikken og hør nærmere.
OBS: Dette skal altid ske i god tid inden aftalte tid, da det kan tage op til en uge at få godkendelsen igennem.

Hvad end session eller forløb du har tilmeldt dig, kan ikke ombyttes, medmindre der er indgået en særlig aftale med klinikken forinden.

Betalingsmetode.
Ved booking/tilmelding sendes en faktura med vores konto oplysninger - eller du for anvist en anden betalingsvej. Det er muligt at betale via alm. bankoverførsel eller Mobilepay eller købe og betale igennem hjemmesiden.
Ønskes kontant betaling skal dette aftales med klinikken.

Adgang til onlinemateriale og/eller undervisningsmateriale:

Der gives adgang til online-, undervisnings- og kursusmateriale på følgende måder – alt efter type af kursus/uddannelse:

 - Loginoplysninger til uddannelsens/kursets materiale online platform fremsendes, så snart holdet er oprettet, og senest 14 dage før uddannelses-/kursusstart.

 - Loginoplysninger fremsendes til uddannelsens/kursets online materiale platform, online kursusside, så snart din betaling er modtaget.

 - Løbende adgang til uddannelsens/kursets undervisningsmateriale

 - Hele prisen for kurset/uddannelsen skal være betalt, før der gives adgang til online materiale/online undervisning, medmindre der er indgået en anden aftale med Hypnoterapi Kibæk.

- Din adgang til online platformen samt alt online-,uddannelses- og kursusmateriale er udelukkende til personligt brug. Materiale må ikke deles, kopieres, offentliggøres eller videregives helt eller delvist til tredjeparter uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hypnoterapi Kibæk.

- Hvis adgangen misbruges, og online-, undervisnings- eller kursusmaterialet samt billede- og lydoptagelser deles i strid med disse betingelser, vil din adgang til online forum og materiale blive øjeblikkeligt blokeret. Der kan desuden rejses et krav om erstatning for de tab, der er opstået som følge af disse handlinger.

    - Brugsretten til online materialer og produkter er varig, medmindre andet er angivet. Det skal dog bemærkes, at Hypnoterapi Kibæk ikke er forpligtet til at opretholde produkterne på ubestemt tid.

Køb af uddannelse eller kursus:

- Der er en 14-dages fortrydelsesret ved køb af uddannelser eller kurser.

- Ved tilmelding får du adgang til forums og/eller kursus-/undervisningsmateriale, og fortrydelsesretten bortfalder/fraskrives ved første brug af denne adgang.

 - Kurser eller uddannelser, både online og med fysisk fremmøde, der har en fastsat dato og tidspunkt eller et begrænset antal pladser, anses som bindende efter tilmelding.


Afholdelse.
Sessioner, Kurser eller uddannelser afholdes det sted, der er angivet på hjemmesiden. – Som udgangspunkt i klinikken. Det er muligt at lokationen ændrer sig afhængig af størrelsen på holdet, udover at det er muligt at booke online sessioner

Sessionerne er som udgangspunkt altid i klinikken på Th. Nielsens Gade 96D, 7400 Herning - medmindre andet er aftalt forinden bookingen.

Afholdelse af sessioner – Rent praktisk.

Når du møder i klinikken, går du blot ind og tager plads i vores venteværelse. Herefter vil du blive hentet til aftalte tid. Der kan i få tilfælde være op til 10 min ventetid. Her er det vigtigt at du afventer at vi henter dig.

Forløb med børnehypnose

Når forældre har et barn I forløb hos os ved Hypnoterapi Kibæk, er det ikke bare barnet med hele familien der bringes I spil. Her bliver man som forældre præsenteret for de absolut bedst mulige rammer for succes gennem onlinematerialet og kontakten med klinikken

Krav om update:

Man skal som forældre sende en update om tiden siden sidste session senest 48 timer inden næste session. Det er forældrenes ansvar at sikre, at hypnoterapeuten I et forløb med jeres barn, har den tilstrækkelige viden der skal til, for at forberede sig til den kommende session på bedst mulig måde. Der afsætter tid til forberedelse I kalenderen. Modtager vi ikke updaten rettidigt, aflyses sessionen, men der hæftes stadig for betalingen. (Der laves en lydfil til barnet i stedet).

Det der ønskes tilsendt er: Jeres observationer omkring om barnet har forandret sig og I hvilken grad. Andre relevante oplysninger. Har der været konflikter/udfordringer I forbindelse med emnet/emnerne vi arbejder med beskrives de I mailen til os. Ligeledes om der har været lignende situationer, hvor barnet har håndteret/reageret positivt I stedet for. 

Hvis forældrene undervejs har behov for at tale med hypnoterapeuten, noget der gerne skal vendes, noget man er I tvivl om eller andet, er telefonen åben alle hverdage mellem 9 – 9.30. Det er på visse tidspunkter muligt at aftale at ringe sammen på andre tidspunkter, alt efter hvad der I kalenderen er muligt. (Det er dog ikke altid) Det er forældrenes ansvar at tage sig tid til at ringe i telefontiden og få snakket om det der måtte være behov for. - På samme måde som når man ringer til egen læge mellem 8 og 8.30 eller skal tage fri fra arbejde for at komme til læge eller tandlæge, forventes det at der fra forældrenes side investeres i barnets forløb og forandring, og gør det der måtte være behov for I den retning.

Anden relevant viden:

Vi videooptager/lydoptager alle sessioner. Det optagede materiale er dog kun klinikkens eje alene og noget der aldrig vises til forældrene.

Sygdom/sygdomssymptomer ved sessioner:

Det er ikke tilladt at møde til aftalte tid med sygdoms-symptomer, herunder men ikke udelukkende bl.a. hoste, ondt i halsen, forkølelse, feber, mave-onde. Vi kan ikke risikere at blive smittet, blive sygemeldt og evt. skulle melde afbud til samtlige klienter i op til flere uger. Skulle det ske alligevel at man som klient møder med sygdoms-symptomer, vil man blive afvist og sendt hjem, men stadig hæfte for tiden. Hvis du skulle være så uheldig at være blevet syg op til din tid, laver terapeuten en selvhypnosefil til dig i tidsrummet i stedet - så du stadig får noget rigtig godt ud af den aflyste tid. Dette sker kun ved rettidig betaling. 

Afmelding.
Skulle du blive forhindret i at deltage, skal du give skriftlig besked herom via mail til kontakt@hypnoterapikibaek.dk senest 48 timer inden aftalt tid.

Betalingen for bookingen er altid bindende ved afbud senere end 48 timer. Der sker derfor ingen refusion af nogen art – ej heller ved sygdom eller force majeure. Det samme gør sig gældende, hvis du bliver forhindret i at deltage i noget af sessionen. Der vil hermed ingen mulighed være for rabat, fritagelse af betaling, særbehandling udenfor fastlagt session eller anden modregning i nogen form.
Melder du rettidig afbud til din session, uden at det er en del af et forløb, refunderes det indbetalte indenfor 8 bankdage - medmindre at der ønskes en ombooking. Du skal i din mail tilsende os de relevante konto oplysninger, så en refundering er os mulig.

Sygdom, overflytning til andet hold og ophør:

Sygdom ved uddannelse/kurser:

 - Hvis du bliver syg og ikke kan deltage i undervisningen med fysisk fremmøde, bedes du straks melde afbud via e-mail til kontakt@hypnoterapikibaek.dk

 - Ved afbud tilbydes du en plads på det næstkommende hold i så fald, at der er et sådan hold. Her er det et krav at du følger hele holdet/al undervisningen på lige fod med de andre kursister/elever. Det er altså ikke muligt kun at deltage i noget af undervisningen. Skulle dette ske, vil du hæfte for betaling af en plads på holdet der sendes til straksbetaling.

 - Betalingen refunderes ikke

 - Ved online events eller online undervisning tilbydes der en ny plads ved sygdom i det omfang, at det kan lade sig gøre, og at eventet/kurset afholdes igen.

- Hvis du møder op til fysisk undervisning og er syg/har sygdomssymptomer, så har underviser mulighed for, at bede dig om at forlade undervisningen, uden refundering af betaling. Dog vil du i det omfang det er muligt, få tilbudt at deltage på et andet tilsvarende kursus.

Overførsel til andet hold:

- Ved en overførsel til andet hold, f.eks. på grund af sygdom, vil du modtage datoerne for det næste uddannelseshold så hurtigt som muligt, og senest to måneder før holdets start. Du vil blive tilbudt en plads på det næste hold.

 - Ved at acceptere tilbuddet bliver du optaget på holdet.

 - Hvis du afviser tilbuddet, bliver du overført til næste hold.

 - En uddannelse skal være afsluttet senest to år efter den oprindelige tilmeldingsdato.

  - Hvis uddannelsen ikke gennemføres inden for de to år, bortfalder retten til en plads, og betalingen vil ikke blive refunderet.

Ombooking.
Det er kun muligt at ombooke din session 1 gang. Herefter hæfter du for din ombooking, uanset årsag til afbud. Ved et forløb er det kun muligt at ombooke max. 2 sessioner, medmindre der laves særskilt aftale med klinikken herom forinden.

Udeblivelse.
Ved udeblivelse uden afmelding inden opstart hæfter du fortsat for betalingen og der ydes ingen økonomisk kompensation. Det betragtes som en udeblivelse hvis du ikke er fremmødt indenfor 15 min efter aftalt tid uden at vi har hørt fra dig.

Skulle der hos Hypnoterapi Kibæk opstå situationer, der kunne ligge under force majeure, herunder opstået sygdom eller forhold, der vanskeliggør eller forhindrer sessions gennemførsel, forbeholder Hypnoterapi Kibæk sig rettet til at flytte/aflyse eller afbryde sessioner og forløb til færdiggørelse snarest efter, når det igen er klinikken muligt. Dette uden at der kan udledes nogen former for krav eller tilbagebetaling af deltagergebyr.

Hypnoterapi Kibæk vil altid sikre at der tilbydes kompensation i form af det manglende behandling/session på et senere tidspunkt, uden merpris for klienten. Afhængig af omstændighederne kan det være tilfældet, at det bliver under en anden hypnoterapeut, som er kvalificeret.

Rettigheder og Copyright
Der må ikke under nogen omstændigheder undervises eller instrueres til 3. part, i de redskaber, metoder eller teknikker der behandles i, uden skriftelig samtykke fra Hypnoterapi Kibæks indehaver Susanne Hjøllund Kjeldsen. Overtrædelse af ovenstående medfører stævning/erstatningskrav.

Det er ikke på nogen tænkelig måde tilladt at dele lydfiler, som du eller dit barn har fået tilsendt som en del af session eller forløb, med andre. Overtrædelse af ovenstående medfører stævning/erstatningskrav.

Forbehold
Da vi altid i klinikken bestræber os efter at tilbyde den bedste behandling, tages der forbehold for ændringer i afholdelses-sted og tid, for at tilbyde netop dette.

Alle sessioner med børn under 18 år optages som udgangspunkt altid enten med video eller lyd. Du fraskriver dig som forældre automatisk enhver rettighed til det optagede materiale. Se nærmere under beskrivelse af rammer og betingelser for behandling af børn. Der gør sig særlige rammer og betingelser gældende for sessioner med børn. Ved booking af et forløb eller session med børn bekræfter du at du har læst og accepterer disse.

Accept af betingelser
Ved al tilmelding/booking herunder bl.a. via Facebook, mail eller telefonisk er bindende uanset.
Ved tilmelding, bekræfter du automatisk vores betingelser, samt hæfter for din tilmelding og betaling, om du møder til den aftalte tid eller ej.

Køb af forløb

Ved køb af nogle sessioner og forløb følger der en online del/pre-course med, hvor der bl.a. deles viden og redskaber. Idet du får adgang til online-delen frafalder al fortrydelsesret, da det ses som opstart af sessioner/forløb hjemmefra ved adgang til noget af produktet/produkterne. 

Kursus eller uddannelses- start og udsættelse 

Der er altid et minimus deltagerantal på hver hold. Er holdet ikke fyldt op udsættes starten i ca. en måned. Alle tilmeldte bliver informeret om dette senest 7 dage før kursus eller uddannelses – opstart. – Medmindre udsættelsen skyldes sygdom.

Alle kurser og uddannelser har indtil nu kørt uden problemer eller behov for udsættelse, men du kan altid høre til om minimums antallet og nuværende tilmeldinger inden egen tilmelding.

Kursus og uddannelsesprisen

Kursus og uddannelses – materialet er inkluderet i prisen eller tydeligt oplyst. I visse tilfælde ved der være et online pre-course og manualer eller lignende på PDF fil, som deltageren selv skal printe og medbringe.

Prisen er ikke momspligtig i henhold til gældende lovgivning. – Skulle det ændre sig, skal den oplyste pris opfattes som værende nettoprisen ex moms.

Kursusafgiften
Kursusmaterialer er inkluderet i prisen. I nogle tilfælde fremsendes manualer eller lignende på PDF fil, som kursisten så selv skal medbringe i printet udgave. Uddannelsesafgiften er ikke momspligtig iht. gældende lov. Måtte bestemmelserne herom ændre sig, er den oplyste kursusafgift stedse at opfatte som nettoprisen ekskl. moms.

Afmelding/udsættelse

Skulle du blive forhindret i at deltage, skal du give skriftlig besked herom, inden sessionens/kurset eller uddannelsens opstart, til klinikken på kontakt@hypnoterapikibaek.dk. – Det vil i forbindelse med kurser/uddannelse her være muligt at komme med på et andet hold indenfor 1 år, så længe kurset/uddannelsen stadig tilbydes.

I tilfælde af et ønske om udsættelse af sessions tid, skal du kontakte os hurtigst muligt inden sessionen skal afholdes. Af respekt for hinandens tid hæfter du automatisk for den aftalte tid, medmindre det er muligt at få booket en anden ind i stedet. - Derfor er det afgørende at du giver lyd i god tid, så vi fra klinikkens side kan være behjælpelige med dette. Ved afbud af session indenfor 48 timer af aftalte tid hæfter du for betaling af sessionen, uanset årsag. Det kan kun ske 1 udsættelse pr. bookede session. Herefter er booking og betaling for den aftalte tid bindende. Læs nærmere nedenfor.

Tilmeldingen er altid bindende. Der sker derfor ingen refusion af nogen art – ej heller ved sygdom eller force majeure. Det samme gør sig gældende, hvis du som kursist eller elev bliver som forhindret i at deltage i noget af kurset, uddannelsen eller undervisningen. Der vil hermed ingen mulighed være for rabat, fritagelse af betaling, ekstra undervisning, særbehandling udenfor fastlagt undervisning eller modregning i nogen form.

Ved udeblivelse uden afmelding inden opstart frafalder muligheden for at deltage på et andet hold. Du hæfter dog fortsat for betalingen og der ydes ingen økonomisk kompensation. Har du købt en session, kursus eller uddannelse til en tilbudspris konverteres den tilbudte pris om til listepris og der vil blive faktureret en merpris. Dette gør sig også gældende, ønsker du at afbryde eller udebliver efter uddannelsens/kursets start.

Skulle der hos Hypnoterapi Kibæk opstå situationer, der kunne ligge under force majeure, herunder opstået sygdom eller forhold, der vanskeliggør eller forhindrer sessionen, kurset eller uddannelses gennemførsel, forbeholder Hypnoterapi Kibæk sig rettet til at flytte/aflyse eller afbryde sessionen/kurset/uddannelsen til færdiggørelse snarest efter. Dette uden at der kan udledes nogen former for krav eller tilbagebetaling af session eller deltagergebyr.

Hypnoterapi Kibæk vil altid sikre at der tilbydes kompensation i form af det manglende session/undervisning på et senere tidspunkt, uden merpris for klienten/kursisten/eleven. Afhængig af omstændighederne kan det være tilfældet, at det bliver under en anden instruktør eller hypnoterapeut, som er kvalificeret.

Rettigheder og Copyright

Det udleverede materiale i forbindelse med uddannelse/kurser eller online materiale må ikke under nogen omstændigheder kopieres eller offentliggøres til 3. part uden skriftlig samtykke fra Hypnoterapi Kibæks indehaver Susanne Hjøllund Kjeldsen. Ligeledes må der ikke under nogen omstændigheder undervises, instrueres eller på anden måde videreformidles til 3. part, i de redskaber, metoder eller teknikker der undervises eller behandles i, uden skriftlig samtykke fra Hypnoterapi Kibæks indehaver Susanne Hjøllund Kjeldsen. Overtrædelse af ovenstående medfører stævning/erstatningskrav.

Tavshedspligt. - Du påtager dig fuld tavshedspligt i forbindelse med viste sessioner og demoer der deles ved uddannelse. Det må derfor under ingen omstændigheder deles med andre eller personfølsomme oplysninger videreformidles på andre måder.

Forbehold 

Da vi altid i klinikken bestræber os efter at tilbyde den bedste behandling samt undervisning, tages der forbehold for ændringer i kursus/uddannelses indhold, tidsplan, afholdelses-sted og tid, for at tilbyde netop dette.

Accept af betingelser

Ved al tilmelding/booking herunder bl.a. telefonisk, elektronisk - eks. på Facebook, via mail eller hjemmeside accepterer klienten/kursisten/eleven klinikkens rammer og betingelser som oplyses på hjemmesiden.

Fortrydelsesret:

Alle køb af sessioner, kurser, uddannelser eller onlineprodukter har som udgangspunkt en fortrydelsesret på 14 dage, medmindre der er sket opstart af sessioner/forløb/fået adgang til onlinematerialet, hvor fortrydelsesretten naturligt frafalder og/eller rammer for udsættelse/afbud ikke er overholdt.

Fortrydelse Privat – ved Digitale produkter.

Når du køber digitale varer og/eller forløb med online materiale som lydfiler, videofiler, tekstfiler eller anden form , får du straks adgang til varen efter betalingen.

- Der er en 14-dages fortrydelsesret, som gælder indtil du har fået adgang til varen eller downloadet produktet. Dvs. at når du får adgang til produktet, logger dig ind på kursus, medlemssider o.l. har du taget varen i brug og det evt. resterende fortrydelsesret frafalder.

Tilbagebetaling:

Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret skal du sende os besked herom via mail indenfor 14 dage på kontakt@hypnoterapikibaek.dk med dit ønske, faktura oplysninger samt konto-oplysninger til tilbagebetaling. Tilbagebetalingen vil efterfølgende ske indenfor 10 hverdage.

Ophør af samarbejde:

Hypnoterapi Kibæk har ret til at afslutte samarbejdet og bortvise en kursist/elev i tilfælde af adfærd, der er skadelig for undervisningen og andre kursisters/elevers udbytte af kurset/uddannelsen. - En bortvisning vil aldrig ske uden en tydelig advarsel på forhånd.

Ved bortvisning fratages adgangen til undervisningsmateriale, fora, medlemssiden osv., og deltagerbetaling vil ikke blive refunderet.

Cookies og beskyttelse af persondata:

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

[  Susanne Hjøllund Kjeldsen  ]
[  Th. Nielsens Gade 96 D st. mf.  ]
[  7400 Herning  ]
Telefon: [  81585580  ]
Email: [  Kontakt@hypnoterapikibaek.dk  ]