I Hypnoterapi Kibæk tilbyder vi specialiserede børneforløb, hvor hele familien er inddraget i forløbet.

Vil du gerne hjælpe dit barn til at have det godt og tro på sig selv?

 • til at slippe al angst, uro, bekymrende tanker og fysiske påvirkninger?
  • Temaerne er mange, herunder bl.a.:
   Angst af mange forskellige former og afskygninger, herunder f.eks. Separationsangst. Sorg. Hovedpine. Mavesmerter. Funktionelle lidelser. Traumer. Vrede / Udadreagerende adfærd Tankemylder / Bekymrende tanker Svært ved at sove / Svært ved at sove ude og/eller alene Skilsmisse Spiseforstyrrelser. OCD. Depression. Svært ved at gå/være I skole. (Det kan både være grundet manglende tro på sig selv og egne evner, svært ved at takle udfordringer, mobning, m.v.)
   Der arbejdes med mange forskellige udfordringer og temaer. Kontakt klinikken og hør nærmere eller book tid online til en gratis og uforpligtende snak I klinikken om forløbet og netop din/jeres situation.


Vi ved at når et barn har det svært på forskellige måder påvirker det hele familien. Det kan være rigtig svært som forældre at stå på sidelinjen og til tider føle sig helt magtesløse i forhold til barnets udfordringer – og uanset hvor meget der arbejdes på at hjælpe, støtte og være der for barnet, oplever mange at udfordringen/udfordringerne forsætter og måske endda forværres. Herudover kan ventetiden til hjælp igennem det offentlige være lang, hvor hjælpen i mellemtiden ikke er at finde og familien er efterladt til sig selv.
Vi har derfor udviklet et helt særligt forløb, hvor i som forældre bliver inddraget i forløbet. Her vil i få viden om og helt konkrete redskaber samt vejledning til, hvordan i kan hjælpe jeres barn på bedst mulig måde. – Både undervejs i forløbet med klinikken, men ikke mindst bagefter. (Tilbydes naturligvis både til enlige forældre, skilte forældre og forældrepar.)

Behandlinger  Børnehypnose  Book tid Kontakt og priser 

Indhold og pris for forløbet:

Forløbet indeholder et onlineunivers hvor forløbet og rammer gennemgås i detaljer og i som forældre bliver klædt rigtig godt på til at hjælpe til at skabe de absolut bedste rammer for succes. Herudover viden omkring hypnose og hypnoterapi, og hvordan vi arbejder med den i klinikken, konkrete redskaber og viden til hvordan i hjemme kan hjælpe jeres barn endnu mere i dybden ud fra hjernevidenskabelige rammer, 1 møde af op til 2,5 time med forældrene samt 4 sessioner med barnet, løbende telefonisk og skriftlig kontakt samt en personlig og specialiseret selvhypnosefil – Pris: 6.700 kr. (Samlet værdi 11.321 kr.)

Forældres rolle er afgørende:

Forældrene spiller en stor og meget afgørende rolle når børn skal i hypnose. Måden i fortæller om det på og hvad holdning i udtrykker overfor barnet er afgørende i forhold til hvordan barnet selv forholder sig til det.

Her får i vejledning:

Gennem klinikken får i vejledning i hvordan i bedst kan præsentere det for jeres barn og sikre tryghed og tillid fra start.

Inden opstart:

Når I tager kontakt til klinikken, får I en god snak med Susanne enten telefonisk eller ved et gratis og uforpligtende møde. Her fortæller I nærmere om netop jeres situation og hvad I ønsker og har behov for hjælp til, hvorfra Susanne skønner om hun vil kunne hjælpe samt om der er behov for enkelte sessioner eller forløb.

Ved anbefaling af vores specialiserede børneforløb vil I modtage denne beskrivelse af indholdet heri. Forløbet indeholder 1 møde af ca. 2,5 time med forældrene samt 4 sessioner med barnet, løbende telefonisk og skriftlig kontakt samt en personlig og specialiseret selvhypnosefil.
I får tilsendt et spørgeskema om barnets udfordringer og ønsker til forandring, samt generelle oplysninger om barnets liv og betydningsfulde elementer til opstart af journal til den forberedende del. Dette skal I udfylde og sende til klinikken inden opstart.
I vil ved første møde i klinikken blive sat ind i hvordan vi helt konkret har mulighed for at skabe forandringer med hypnosen samt hvilken rolle og ansvar i som forældre har under forløbet, så dét at hjælpe jeres barn med de ønskede forandringer bliver et stærkt samarbejde imellem klinikken og jer som forældre.

Vi booker sammen første møde i klinikken med begge forældre tilstede, hvis muligt. Dette møde optages for forældrenes skyld, så det kan genses efterfølgende. Mange har glæde heraf, da mødet indeholder mange informationer og redskaber. Herudover bookes de 4 sessioner med barnet i kalenderen med 1-2 ugers mellemrum imellem sessionerne.

Vi tilretteligger et individuelt og specialiseret forløb ud fra netop dit/jeres barns udfordringer. Efter endt forløb får i ydermere en specialiseret selvhypnosefil, hvor barnet hjemme herigennem fortsat både kan booste de positive forandringer og skabe flere.
Som en del af forløbet medfølger en løbende telefonisk kontakt, så i aldrig kommer til at føle at i står alene. Vi melder under hele forløbet tilbage hvordan forløbet og sessionerne går, så i hele tiden har en følelse af at være inddraget.

Første møde I klinikken:

Forløbet starter op med et møde af ca. 2,5 time med forældrene. Her vil I hjemmefra have udfyldt et spørgeskema om barnets udfordringer og ønsker til forandring, samt generelle oplysninger om barnets liv og betydningsfulde elementer.
Vi gennemgår rammerne for behandlingen og snakker mere uddybende ind I hvordan vi kan arbejde med hypnosen med de forskellige elementer samt nogle at de hjernevidenskabelige teorier der ligger bag. I får besvaret alle spørgsmål I måtte have I forhold til arbejdet med hypnose og hypnoterapi I klinikken. I får en afgørende viden, støtte og vejledning til hjælpe jeres barn endnu mere I dybden, både undervejs I forløbet, men ikke mindst hjemme efterfølgende. I den forbindelse medfølger der I forløbet 7 små minibøger med forskellige temaer, med helt konkrete redskaber, som I får med hjem, som en del af forløbet.

Der udfyldes journal:

Ud fra det udfyldte spørgeskema samt kontakten med forældrene oprettes en journal og der laves en behandlingsplan. Herudfra sker en stor del af det forberedende arbejde i forhold til at planlægge sessionerne med de mest effektive redskaber til at arbejde med de ønskede temaer og skabe forandringer herigennem.

Når I kommer I klinikken første gang:

Når I kommer I klinikken første gang vil der altid være en øget spænding både fra forældre og fra barnets side. Denne er hel naturlig. Vi har fundet en måde, hvorpå vi kommer godt omkring det og sikrer at barnet alligevel kommer med Susanne ind I klinik-lokalet alene, på bedst mulig måde.
Kom gerne ca. 5 min før tid, og tag plads I venteværelse. Har I som forældre behov for at benytte toilettet, skal det gerne ske inden Susanne kommer ud I venteværelset for at hente jer.
Når kl. bliver den aftalte tid kommer Susanne ud og tager imod jer I klinikken. Her vil fokus altid være at hilse på barnet først og forældrene efterfølgende. Afhængig af situation roser og anerkender Susanne barnet allerede her for at være kommet. Forældrene får herefter en lille folder udleveret med besked om, at der er lidt de meget gerne må kigge på, mens barnet og Susanne hopper et smut ind for sig selv.
Her er det forældrenes mest fornemme opgave udelukkende at kigge på folderen og sige “Det kan du tro, det gør jeg lige” og altså undlade at søge barnets opmærksomhed ud, for lige at tjekke af om barnet nu er okay med det. - Hvis du sender et signal til barnet om, at du er I tvivl om hvorvidt de kan og/eller vil det – åbner det op for muligheden for at barnet vil søge at få forældrene med.
Efter at du får folderen vil Susanne sige til barnet, “så kom du bare med mig” og begynde lige så stille at få ind mod klinik-lokalet. Det vil få langt de fleste børn til bare at følge lige så fint med ind I klinikken.
Skulle det ske at barnet bliver utrygt og ikke ønsker at gå alene med ind til at starte med, tager vi bare en stille og rolig snak om det og det er der også plads til. Vi gør bare vores bedste til at sikre ikke at ligge op til usikkerheden ved at skabe ovenstående rammer.

Under sessionen/sessionerne:

Forældrene tager plads i venteværelset og får sig evt. en kop kaffe/the/vand og opholder sig her under hele sessionen, medmindre andet er aftalt. Der er låst op i venteværelset 15 min. inden aftalte tid. - Ellers er døren som udgangspunkt låst.

Selve sessionen:

Barnet kommer selv med Susanne ind til sessionen og al snak samt behandling foregår med barnet alene, uden at forældrene er tilstede. Ved børn under 7 år kan dette være anderledes og aftales individuelt. Det er afgørende for barnets udvikling under forløbet at Susanne taler med barnet alene, da der gennem samtaledelen alene, udenfor hypnosen, arbejdes på at skabe forandringer. Herudover er barnets egne ord og oplevelse/overbevisning af sine egne udfordringer og ønsker vigtige for Susanne at høre, for at matche behandlingen barnet personligt under selve hypnose-delen. - Er forældrene med inde, vil langt de fleste børn undlade at svare og derigennem søge at få forældrene til det. Dem har Susanne allerede snakket med, og til behandlingen er det altså her vigtigt at det udelukkende er barnet der er i centrum.
Samtalen i klinikken mellem barnet og Susanne starter altid op med ros og anerkendelse fra Susanne i forhold til at barnet er med i klinikken og ønsker forandringer. Mødet med barnet i at det er helt naturligt og helt okay, at det kan være lidt svært, når det hele er så nyt. Snakke med barnet om de positive elementer der er planlagt ud fra forældrenes besvarelse af spørgeskema. Der skabes herigennem kontakt og tillid.
Samtalen drejer herefter hen på de elementer, som udfordrer barnet og som der skal arbejdes med og Susanne hører her til barnets egen oplevelse og ønsker om forandring.

Der fortælles forskelligt om hypnosen og arbejdet ud fra alderstrin.

Herefter går vi over til selve hypnose-delen. Her sætter Susanne forskellige terapeutiske redskaber og forløsningsteknikker sammen i sammenspil med at der arbejdes på ændring af overbevisninger samt at styrke barnet i troen på og følelsen af muligheden for succes og forandring under hypnose.  

Barnet vil under selve hypnose-delen sidde/ligge i lænestolen eller på sengen. Det betyder ikke noget hvor. Det handler bare om hvor barnet foretrækker at være. Her får man gerne et tæppe omkring sig. - Der må meget gerne medbringes egne tæpper, puder, bamser eller lign, for at give barnet noget behageligt og velkendt med hjemmefra.

Varighed:

En session med et barn varer gerne mellem ca. 40 min til 1,5 time.
Det er altid individuelt hvor længe der er behov for at snakke inden selve hypnose-delen. Ligeledes er det altid forskelligt hvor længe de forskellige elementer under hypnosen tager, hvor mange elementer der skal arbejdes med m.v. samt hvor længe man under en session kan koncentrere sig. Der arbejdes altid på at få så meget ud af sessionen som overhovedet muligt, og sessionen fortsættes derfor til at det forberedte samt de andre relevante redskaber er arbejdet godt igennem og/eller så længe barnet kan være aktivt med i det.

Efter hver session:

Efter sessionen siger vi pænt tak for i dag og du/i og barnet tager videre igen. Her er det på forhånd aftalt at vi ikke snakker om barnet, udfordringerne, sessionen eller andet, lige efter sessionen er afholdt. Herefter sender Susanne en mail som lidt nærmere fortæller, hvordan sessionen er gået. Her vil det udelukkende være observationer I forhold til, om det skønnes at alt er gået planlagt eller om der har været udfordringer og I så fald hvilke. Her vil Susanne naturligt rette til og tilpasse behandlingen barnet til den eller de efterfølgende sessioner. Er der spørgsmål til behandlingen eller behov for at snakke sammen under forløbet aftales det nærmere og telefoniske møder bookes.

Vigtig update til forberedelse under forløbet:

Under et forløb har I som forældre en meget vigtig opgave, som er afgørende for behandlingen med jeres barn. I skal her sende en update til klinikken senest 48 timer inden næste aftalte session, ud fra hvordan jeres oplevelser har været med barnet på de områder vi arbejder med. Både positive som udfordrende. Dette er afgørende for at vi I klinikken kan forberede os til den kommende session og derigennem hjælpe barnet endnu bedre.
OBS: Modtager vi ikke denne update, har Susanne ikke mulighed for at forberede sig tilstrækkeligt, hvilket vil medføre at sessionen automatisk aflyses. Der hæftes dog fortsat for det bookede og session går derfor tabt. Susanne vil i stedet bruge tiden på at lave en selvhypnosefil til barnet i stedet.

Forældre-ansvar:

Som forælder har du en meget vigtig rolle, når dit barn får hjælp gennem hypnose I klinikken, for at sikre processen de absolut bedste rammer for den ønskede forandring.
Den rolle indeholder og indebærer flere elementer:

 • Støtte positivt op omkring hypnose, forløbet og sende et signal til dit barn om, at I som forældre har tiltro til at forløbet kan og vil hjælpe. (Hvis mor eller far ikke har tiltro til det, eller måske endda giver udtryk for det modsatte, hvordan skal man så som barn kunne gå helhjertet ind I det?)
 • Sende en update om tiden siden sidste session senest 48 timer inden næste session. Det er jeres ansvar som forældre at sikre, at Susanne I et forløb med jeres barn, har den tilstrækkelige viden der skal til, for at forberede sig til den kommende session på bedst mulig måde. Der afsættes tid til forberedelse I kalenderen. Melder I ikke tilbage rettidigt, aflyses sessionen og tiden går tabt. (Der laves en selvhypnosefil til jeres barn i stedet)
  Det vi ønsker tilsendt er: Jeres observationer omkring om og hvordan barnet har forandret sig og I hvilken grad. Andre relevante oplysninger. Har der været konflikter/udfordringer I forbindelse med emnet/emnerne vi arbejder med beskrives de I mailen til os. Ligeledes om der har været lignende situationer, hvor barnet har håndteret/reageret positivt I stedet for.
 • Hvis I undervejs har behov for at tale med os, noget I gerne vil spørge om, høre til, er I tvivl om eller andet, er telefonen åben alle hverdage mellem 9-9.30.


Mellem sessionerne:

Det er altid individuelt om der er behov for at snakke sammen imellem sessionerne eller ej. Det er dog altid muligt for jer at ringe til Susanne i klinikkens telefontid mandag-fredag fra. 9-9.30 og elles sendes der mails. Hvis Susanne har behov for at tale med jer som forældre undervejs, vil hun skrive det ud til jer via mail efter sessionen eller undervejs og det aftales herfra at ringe sammen.

Efter sidste session:

Efter sidste session er afholdt, laves der en individuel og personlig selvhypnosefil til barnet. Denne for at hjælpe barnet til at hjælpe sig selv hjemme til at booste de positive forandringer og endda selv skabe endnu flere.

Forløbet optages:

Alle sessioner med børn optages enten via video eller udelukkende lyd. Du overdrager automatisk alle rettigheder til det optagede materiale til klinikken, som er ene ejer på det optagede. OBS: Dette sker udelukkende for din og klinikkens trygheds skyld. Skulle der en dag være et barn, som fortæller at der er sket noget under en session, som ikke er sandheden, vil vi til enhver tid kunne dokumenterer lige præcis hvad der er sket.

Betaling:

Betaling sker altid ved booking. Der sker ingen refusion ved aflysning eller for sent afbud.

Udsættelse:

En session kan udsættes, så længe det sker tidligere end 48 timer inden aftalte booking. Der kan max. ske genbooking 2 gang i et forløb. Forløbet kan ved behov udsættes, men skal færdiggøres indenfor 6 måneder. De samme afbudsbetingelser gør sig gældende om der er tale om forløb eller enkeltsessioner.

Afbud:

Meldes der afbud til en eller flere sessioner, udebliver eller på anden måde stopper forløbet før det er færdigt, frafalder det resterende af forløbet uden økonomisk kompensation.

Samtykke:

Ved booking af sessioner og forløb samtykker du til at have læst og accepterer klinikkens rammer og betingelser for arbejde med og forløb med børn og familie, som oplyst I denne folder samt klinikkens normale rammer og betingelser herunder handelsbetingelser, som oplyst på vores hjemmeside. Du giver Susanne samtykke til at arbejde med dit barn under hypnose.

Terapeutens baggrund: Susanne er Hypnoterapi Kibæks indehaver og børnespecialist.

Susanne har igennem en længere årrække specialiseret sig indenfor hypnose og hypnoterapi med børn og har herigennem en gennemgribende erfaring indenfor bl.a. forløsning af angst, selvværdsproblematikker, OCD, udadreagerende adfærd, koncentrationsproblematikker, udfordringer med at deltage i sociale sammenhænge, udfordringer med skolen, selvskade, smerter, funktionelle lidelser m.m.
Det er herigennem blevet tydeligt for hende, hvor store muligheder der igennem hypnosen og hypnoterapien er, for at afhjælpe det enkelte barn i dybden. – men ikke mindst også, at dét at inddrage familien/forældrene, spiller en afgørende rolle i forhold til barnets trivsel og mulighed for forandring.
Susanne har derfor udviklet et forløb, som indeholder de absolut bedste redskaber til at forløse svære følelser og styrke barnet i lige præcis den retning der ønskes. Det er dog vigtigt at understrege at der kun arbejdes med fokus på de forandringer barnet selv ønsker.


Susanne har taget hele 2 Master-uddannelser indenfor hypnose og hypnoterapi og specialiseret sig indenfor flere områder, herunder børnehypnose. Dertil kommer også 2 års uddannelse indenfor arbejdet med psykoterapeutiske redskaber under hypnosen. Susanne er uddannet instruktør på flere forskellige områder og har i flere år uddannet andre hypnotisører og hypnoterapeuter i bl.a. børnehypnose, traumeforløsning, hypnotic gastric band og selvhypnose. Hun har undervist for 2 af landets største og mest anerkendte hypnoseskoler og samarbejdet med flere andre.
Susanne er pt. trådt et skridt tilbage fra undervisningen for at ligge ekstra fokus på dét hendes hjerte virkelig banker for - nemlig at hjælpe det enkelte menneske i dybden. Børn som voksne.
Susanne har en baggrund som socialrådgiver samt practitioner indenfor personlig udvikling og kommunikation. I Susanne møder du en passioneret, nærværende, rummelig og imødekommende terapeut, der møder dig og dit barn der hvor i er og altid arbejder med udgangspunkt i det enkelte barns/families/klients behov og ønsker.

Læs udtalelser her.

Hypnoterapi Kibæk
Eva Pernille Friis Hansen

“Motiveret, stolt og på eget initiativ tager sit hjemmearbejde op"

"Vi har haft vores søn i hypnose terapi hos Susanne med kæmpe succes.
Vores dreng var blevet utrolig skoletræt hvilket medførte manglende koncentration, tålmodighed, og håndtering af udfordringer.

Han fik hjælp til at sige ‘pyt’ i de situationer hvor det var bedste løsning.
Han fik hjælp til slappe af, og ikke lade sig gå på af ligegyldige ting.
Han fik hjælp til at bevare koncentrationen.

Resultat : I dag har vi en dreng, som stort set aldrig klager over, at komme i skole… En dreng som er motiveret, og stolt viser sit arbejde frem. En dreng der på eget initiativ tager sit hjemmearbejde op, når han kommer hjem.

Tak for hjælpen <3 – Det er nogle gange de små ting, som gør den store forskel.”

Hypnoterapi Kibæk
Anette Kallestrup Christensen

“Min søn på 13 år har været hos Susanne ved Hypnoterapi Kibæk to gange. Han kom bl.a fordi han var mørkeræd i en sådan grad at det hæmmede ham i hverdagen.

Nu har vi igen fået en glad og ikke spor mørkeræd søn og i tilgift har han fået booster selvtilliden.
Det viser sig bl.a. ved at han nu tror på sig selv og scorer mål i håndboldkampe.

Tusind tak for alt du har hjulpet vores søn med.
Kærlig hilsen Anette”

Hypnoterapi Kibæk
Familien Poulsen

“Kære Susanne.
Jeg sender en opfølgning, som du gerne må bruge. Vi er så glade for din hjælp og indrømmet stadig overrasket over, at det kan lade sig gøre.
Marcus er efter ca. 5 år med svær separations angst med mavesmerter og hovedpine helt fri.
Han har i weekender sovet hjemme hos en ven og det var en meget glad os stolt dreng vi fik hjem igen. Han ringede ikke engang.
Stort tak fra familien Poulsen.”