I Hypnoterapi Kibæk tilbyder vi specialiserede børnehypnose til afhjælpning af mange forskellige temaer

Vil du gerne hjælpe dit barn til at have det godt og tro på sig selv?

til at slippe al angst, uro, bekymrende tanker og fysiske påvirkninger?

Det er altid individuelt om det skønnes at der skal én eller flere sessioner til. Ligeledes tilbyder klinikken også et specialiseret børnehypnoseforløb, hvor hele familien er en del af forløbet.

Temaerne er mange, herunder bl.a.:

Angst af mange forskellige former og afskygninger, herunder f.eks. Separationsangst.

Sorg. Hovedpine. Mavesmerter. Funktionelle lidelser.

Traumer. Vrede / Udadreagerende adfærd

Tankemylder / Bekymrende tanker. Svært ved at sove /

Svært ved at sove ude og/eller alene. Skilsmisse

Spiseforstyrrelser. OCD. Depression.

Svært ved at gå/være I skole. (Det kan både være grundet manglende tro på sig selv og egne evner, svært ved at takle udfordringer, mobning, m.v.)

Der arbejdes med mange forskellige udfordringer og temaer.

Kontakt klinikken og hør nærmere eller book tid online til en gratis og uforpligtende snak I klinikken om forløbet og netop din/jeres situation.

Vi ved at når et barn har det svært på forskellige måder påvirker det hele familien. Det kan være rigtig svært som forældre at stå på sidelinjen og til tider føle sig helt magtesløse i forhold til barnets udfordringer – og uanset hvor meget der arbejdes på at hjælpe, støtte og være der for barnet, oplever mange at udfordringen/udfordringerne forsætter og måske endda forværres.

Herudover kan ventetiden til hjælp igennem det offentlige være lang, hvor hjælpen i mellemtiden ikke er at finde og familien er efterladt til sig selv.


Når vi laver hypnose med børn er der mange forskellige elementer der spiller ind. Ved hypnosen skal barnets fokus og opmærksomhed bruges for at skabe positive forandringer.

Når det mest af alt som udgangspunkt er forældrene der beslutter at benytte sig af hypnose til at hjælpe deres barn, er der er del overvejelser at gøre sig, for at sikre succes på bedst muligt måde.

Forældres rolle er afgørende:

Forældrene spiller en stor og meget afgørende rolle når børn skal i hypnose. Måden i fortæller om det på og hvad holdning i udtrykker overfor barnet er afgørende i forhold til hvordan barnet selv forholder sig til det.

Her får i vejledning:

Gennem klinikken får i vejledning i hvordan i bedst kan præsentere det for jeres barn og sikre tryghed og tillid fra start.

Inden første session:

Når I tager kontakt til klinikken, får I en god snak med Susanne enten telefonisk eller ved et gratis og uforpligtende møde. Her fortæller I nærmere om netop jeres situation og hvad I ønsker og har behov for hjælp til, hvorfra Susanne skønner om hun vil kunne hjælpe samt om der er behov for enkelte sessioner eller forløb.

Ved booking af enkelte sessioner modtager I som forældre rammerne for arbejdet med børn I klinikken helt praktisk, som oplyses nedenfor.

Ved anbefaling af vores specialiserede børneforløb vil I modtage en mere uddybende beskrivelse af indholdet heri.

I får tilsendt et spørgeskema om barnets udfordringer og ønsker til forandring, samt generelle oplysninger om barnets liv og betydningsfulde elementer til opstart af journal til den forberedende del.

Dette skal I udfylde og sende til klinikken inden opstart.

Der udfyldes journal:

Udfra det udfyldte spørgeskema samt kontakten med forældrene oprettes en journal og der laves en behandlingsplan.

Herudfra sker en stor del af det forberedende arbejde i forhold til at planlægge sessionerne med de mest effektive redskaber til at arbejde med de ønskede temaer og skabe forandringer herigennem.

Som en del af behandlingen af børn med hypnose medfølger en løbende telefonisk og skriftelig kontakt, så i kan følge med i hvordan kontakten med barnet og arbejdet med hypnosen udvikler sig. Susanne melder efter hver session tilbage via mail, hvordan hun har oplevet sessionen og samarbejdet med barnet, så i hele tiden har en følelse af at være inddraget.

Det er dog vigtigt at understrege at der arbejdes i et fortroligt rum med barnet.*

* Dette uddybes nærmere nedenfor.

Indhold og pris for en session:

Der medfølger ved booking af en session/flere sessioner uden forløb denne vejledning om rammerne for sessioner med børn samt kontakten med forældrene.

Det er vigtigt at den forberedende del er på plads for at sikre det absolut bedste rammer for succes med behandlingen.

Alder (3-13 år) Pris: 1.400 kr.

Alder (14-17 år) Pris: 1.675 kr.

Under sessionen/sessionerne:

Forældrene tager plads i venteværelset med en kop kaffe/the/vand og opholder sig her under hele sessionen. Det er ikke tilladt at samtale eller snakke i telefon eller andet under sessionen, da det kan virke forstyrrende.

Rent praktisk ligger toilettet ud mod klinik-lokalet og det kan virke forstyrrende med unødvendig trafik derude under en session. Derfor opfordrer vi gerne forældrene til at benytte toilettet inden sessionen starter eller at vente til bagefter. Klinikken ligger i et klinik-fællesskab med en anden klinik, hvorfor der til tider kan være andre i venteværelset o.l.

Selve sessionen:

Barnet kommer selv med Susanne ind til sessionen og al snak samt behandling foregår med barnet alene, uden at forældrene er tilstede.

Ved børn under 7 år kan dette være anderledes og aftales individuelt.

Det er afgørende for barnets udvikling under forløbet at Susanne taler med barnet alene, da der gennem samtaledelen alene, udenfor hypnosen, arbejdes på at skabe forandringen. Herudover er barnets egne ord og oplevelse/overbevisning af sine egne udfordringer og ønsker vigtige for Susanne at høre, for at matche behandlingen barnet personligt under selve hypnose-delen.

- Er forældrene med inde, vil langt de fleste børn undlade at svare og derigennem søge at få forældrene til det. Dem har Susanne allerede snakket med, og til behandlingen er det altså her vigtigt at det udelukkende er barnet der er i centrum.

Samtalen i klinikken mellem barnet og Susanne starter altid op med ros og anerkendelse fra Susanne i forhold til at barnet er med i klinikken og ønsker forandringer. Mødet med barnet i at det er helt naturligt og helt okay, at det kan være lidt svært, når det hele er så nyt.

Snakke med barnet om de positive elementer der er planlagt ud fra forældrenes besvarelse af spørgeskema. Der skabes herigennem kontakt og tillid.

Samtalen drejes herefter hen på de elementer, som udfordrer barnet og som der skal arbejdes med og Susanne hører her til barnets egen oplevelse og ønsker om forandring.

Der fortælles forskelligt om hypnosen og arbejdet ud fra alderstrin.

Herefter går vi over til selve hypnose-delen.

Her sætter Susanne forskellige terapeutiske redskaber og forløsningsteknikker sammen i sammenspil med at der arbejdes på ændring af overbevisninger samt at styrke barnet i troen på og følelsen af muligheden for succes og forandring under hypnose.

Barnet vil under selve hypnose-delen sidde/ligge i lænestolen eller på sengen. Det betyder ikke noget hvor. Det handler bare om hvor barnet foretrækker at være og har det bedst. Her får man gerne et tæppe omkring sig. - Der må meget gerne medbringes egne tæpper, puder, bamser eller lign, for at give barnet noget behageligt, trygt og velkendt med hjemmefra.

Varighed:

En session med et barn varer gerne mellem ca. 45 min til 1,5 time.

Det er altid individuelt hvor længe der er behov for at snakke inden selve hypnose-delen. Ligeledes er det altid forskelligt hvor længe de forskellige elementer under hypnosen tager, hvor mange elementer der skal arbejdes med m.v. samt hvor længe barnet under en session kan koncentrere sig.

Der arbejdes altid på at få så meget ud af sessionen som overhovedet muligt, og sessionen fortsættes derfor til at det forberedte samt de andre relevante redskaber er arbejdet godt igennem og/eller så længe barnet kan være aktivt med i det.

Efter hver session:

Efter sessionen siger vi pænt tak for i dag og du/i og barnet tager videre igen.

Her er det på forhånd aftalt at vi ikke snakker om barnet, udfordringerne, sessionen eller andet, lige efter sessionen er afholdt.

Herefter sender Susanne en mail som lidt nærmere fortæller, hvordan sessionen er gået. Her vil det udelukkende være observationer I forhold til, om det skønnes at alt er gået planlagt eller om der har været udfordringer og I så fald hvilke.

Som udgangspunkt vil disse observationer altid blot skulle ses som info til forældrene, og kun elementer I skal tale med barnet om, hvis det aftales. Her vil Susanne naturligt rette til og tilpasse behandlingen barnet til den eller de efterfølgende sessioner.

Det fortrolige rum med barnet bevares. *

Der skabes altid et tillidsrum mellem barnet og Susanne som terapeut, hvor der åbnes op for muligheden for at arbejde med langt flere elementer, der rører sig inde I barnet. Har barnet svært ved at dele sine tanke, eller følelser med forældrene, kan de åbne op for muligheden for at arbejde med temaerne I dybden på en tryg måde. Her bliver barnet mødt I at alt er okay at fortælle og Susanne har mulighed for at hjælpe og at det forbliver mellem barnet og Susanne. Barnet må fortælle alt hvad det ønsker til sine forældre, men at Susanne fortæller ikke noget om hvad vi taler om I forhold til arbejdet med emnerne, uden at det er aftalt med barnet.

* Oplever Susanne dog at der er noget alarmerende, vil hun naturligt reagerer herefter og tale med forældrene.

Herfra er det individuelt hvad der aftales eller i forvejen allerede er aftalt, afhængig af det enkelte barn/familiens udfordringer, ønsker og behov.

Er der spørgsmål til behandlingen eller behov for at snakke sammen under forløbet aftales det nærmere og telefoniske møder bookes. Telefonen er altid åben alle hverdage mellem 9-10.

Sessioner optages:

Alle sessioner med børn optages enten via video eller udelukkende lyd. Du overdrager automatisk alle rettigheder til det optagede materiale til klinikken, som er ene ejer på det optagede.

OBS: Dette sker udelukkende for din og klinikkens trygheds skyld.

Skulle der en dag være et barn, som fortæller at der er sket noget under en session, som ikke er sandheden, vil vi til enhver tid kunne dokumenterer lige præcis hvad der er sket.

Betaling:

Betaling af en enkelt session sker altid ved booking.

Der sker her ingen refusion ved aflysning eller for sent afbud. - Se nærmere under afbud.

Sker der booking af flere enkelte sessioner, betales der 1 session ad gangen.

Udsættelse:

En session kan udsættes, så længe det sker tidligere end 48 timer inden aftalte booking. Der kan max. ske 1 udsættelse ved booking af op til 1-2 sessioner og max. 2 udsættelser ved booking af 3-4, uanset årsag. Dette gælder også ved sygdom.

Afbud:

Der går en del forberedelse til arbejdet med hypnose og hypnoterapi, når det drejer sig om sessioner med børn. Den indledende kontakt med forældrene, vejledningen i arbejdet med hypnosen samt forberedelse til selve sessionen/sessionerne med barnet. + Den planlagt afsatte tid til den opfølgende del med forældrene bagefter.

Derfor er alle bookinger af 1. sessioner bindende og der sker ingen refusion ved afbud.

 • Klinikken skal modtage en update med status senest 48 timer inden den planlagte session (Har du booket flere sessioner til dit barn – gælder det ved hver session. - Se nærmere nedenfor.)

 • Da klinikken afsætter ekstra tid til forberedelse til alle sessioner med børn 48 timer inden sessionen afholdes, hæfter du betaling af session til den planlagte tid, medmindre at du melder afbud til sessionen 96 timer inden den planlagte session. Årsagen til de 96 timer er, at ved afbud 48 timer inden, står vi pludseligt med hul i kalenderen, hvor der har været afsat tid til forberedelse – som vi ingen indtjening får for. Du kan stadig udsætte sessionen indtil 48 timer inden, men betalingen skal stadig ske senest 3 dage inden den udsatte tid skulle være afholdt – og være os i hænde senest 48 timer inden – Altså til den planlagte forberedelsestid. Betalingen skal derfor falde som fakturaen lyder – om du udsætter eller ej.

 • Afbudsbetingelser: Afbud eller udsættelse skal ske SENEST 48 timer inden den planlagte session, uanset årsag, herunder sygdom – Ellers hæfter man for sessionen. Vi har i klinikken ikke mulighed for at få tiden besat til anden side med kortere varsel, og vil dermed stå uden indtjening vi ellers kunne have haft, i det pågældende tidsrum. Ved sygdom gælder også her alle former for sygdomssymptomer, snot, hoste, mave-onde m.v. hvor det IKKE er tilladt at komme i klinikken med risiko for at smitte behandleren og/eller andre klienter, der opholder sig i venteværelset eller behandlerlokalet efter besøget. Kommer man alligevel vil man blive sendt hjem, men fortsat hæfte for sessionen.

 • Vi forstår at det ved for sent afbud, afbud grundet sygdom/sygdomssymptomer eller udsættelse, er rigtig ærgerligt at skulle betale for en tid man ikke kan komme til, ligesom det for os ligeledes er en den værste betaling at få ind – da vi kun ønsker at alle sessioner afholdes som planlagt og at vi kommer godt i mål sammen med den ønskede forandring.

  Det ændrer dog ikke på, at vi stadig har udgifter der skal betales i form af husleje, forsikringer, lønninger m.v. og kunne have haft en anden klient og dermed indtjening i tidsrummet - om vores klienter udebliver, melder for sent afbud, er syge/har sygdomssymptomer m.v. eller ej.

  Derfor gør vi også det, at vi laver et specialiseret lydfil til dig, så du stadig får noget andet og godt ud af den aflyste booking. Lydfilen sender vi til dig efter ca. en uge fra den aflyste tid.

 • Sessionen aflyses, hvis vi ikke har modtaget betaling for sessionen 48 timer inden den planlagte session. Du hæfter fortsat for sessionen, om du betaler til tiden eller ej.

  OBS: Lydfilen laves udelukkende hvis vi har modtaget betaling rettidig for sessionen.

Vigtig update til forberedelse under forløbet:

Aftaler vi flere sessioner, har I som forældre en meget vigtig opgave, som er afgørende for behandlingen.

I skal her sende en update til klinikken senest 48 timer inden næste aftalte session, ud fra hvordan jeres oplevelser har været med barnet på de områder vi arbejder med. Både positive som udfordrende. Dette er afgørende for at vi I klinikken kan forberede os til den kommende session og derigennem hjælpe barnet endnu bedre.

OBS: Modtager vi ikke denne update, har Susanne ikke mulighed for at forberede sig tilstrækkeligt, hvilket vil medføre at sessionen automatisk aflyses. Der hæftes dog fortsat for det bookede og session går derfor tabt.

Forældre-ansvar:

Som forælder har du en meget vigtig rolle, når dit barn får hjælp gennem hypnose I klinikken, for at sikre processen de absolut bedste rammer for den ønskede forandring.

Den rolle indeholder og indebærer flere elementer:

Støtte positivt op omkring hypnose, forløbet og sende et signal til dit barn om, at I som forældre har tiltro til at forløbet kan og vil hjælpe.

(Hvis mor eller far ikke har tiltro til det, eller måske endda giver udtryk for det modsatte, hvordan skal man så som barn kunne gå helhjertet ind I det?)

Sende en update om tiden siden sidste session senest 48 timer inden næste session.

Det er jeres ansvar som forældre at sikre, at Susanne har den tilstrækkelige viden der skal til, for at forberede sig til den kommende session på bedst mulig måde.

Der afsættes tid til forberedelse I kalenderen. Melder I ikke tilbage rettidigt, aflyses sessionen og tiden går tabt. - Der ved dog laves en lydfil til barnet I tidsrummet I stedet, hvis betaling er sket rettidig.

Det vi ønsker tilsendt er:

Jeres observationer omkring om og hvordan barnet har forandret sig og I hvilken grad. Andre relevante oplysninger.

Har der været konflikter/udfordringer I forbindelse med emnet/emnerne vi arbejder med beskrives de I mailen til os. Ligeledes om der har været lignende situationer, hvor barnet har håndteret/reageret positivt I stedet for.

Hvis I undervejs har behov for at tale med os, noget I gerne vil spørge om, høre til, er I tvivl om eller andet, træffes vi alle hverdage indenfor telefontiden mellem kl. 9.00 – 10.00.

Anden relevant viden:

Der er mange elementer der spiller ind og kan påvirke dit barn i forbindelse med behandlingen. Derfor må du meget gerne tænke over nedenstående for at sikre de bedste rammer for et optimeret indsats:

Sikre dig at dit barn ikke er sulten

Sikre dig at dit barn ikke har tyggegummi eller andet i munden til sessionen.

Undgå at joke med hvordan barnet bliver af/under/efter hypnosen. (Det skal føles sikkert og trygt at skulle i hypnose, og det bliver det ikke nødvendigvis af, at der bliver joket med om man mon kommer til at rende rundt som en kylling!)

Undgå at belønne dit barn med spise eller forlystelser m.v. lige efter sessionen. - I bestemmer selvfølgelig helt selv om der skal ske belønning eller ej – Blot at i sikre at det ikke sker lige efter sessionen.

EKSTRA VIGTIGT:

Vi snakker aldrig med eller om barnet eller behandlingen i klinikken, når barnet er tilstede. Dette er meget afgørende. Al snak tages telefonisk, når barnet ikke er i nærheden. Der sendes altid en mail fra hypnoterapeut til forældrene efter endt session med en besked om, hvordan terapeuten oplever at det er gået.


Terapeutens baggrund:
Susanne er Hypnoterapi Kibæks indehaver og børnespecialist.

Susanne har igennem en længere årrække specialiseret sig indenfor hypnose og hypnoterapi med børn og har herigennem en gennemgribende erfaring indenfor bl.a. forløsning af angst, selvværdsproblematikker, OCD, udadreagerende adfærd, koncentrationsproblematikker, udfordringer med at deltage i sociale sammenhænge, udfordringer med skolen, selvskade, smerter, funktionelle lidelser m.m.

Det er herigennem blevet tydeligt for hende, hvor store muligheder der igennem hypnosen og hypnoterapien er, for at afhjælpe det enkelte barn i dybden. – men ikke mindst også, at dét at inddrage familien/forældrene, spiller en afgørende rolle i forhold til barnets trivsel og mulighed for forandring.

Susanne har derfor udviklet og sætter behandlinger og forløb sammen, som indeholder de absolut bedste redskaber til at forløse svære følelser og styrke barnet i lige præcis den retning der ønskes.

Det er dog vigtigt at understrege at der kun arbejdes med fokus på de forandringer barnet selv ønsker.

Susanne har taget hele 2 Master-uddannelser indenfor hypnose og hypnoterapi og specialiseret sig indenfor flere områder, herunder børnehypnose.

Dertil kommer også 2 års uddannelse indenfor arbejdet med psykoterapeutiske redskaber under hypnosen.

Susanne er uddannet instruktør på flere forskellige områder og har i flere år uddannet andre hypnotisører og hypnoterapeuter i bl.a. børnehypnose, traumeforløsning, Hypnotic Gastric Band og selvhypnose.

Hun har undervist for 2 af landets største og mest anerkendte hypnoseskoler og samarbejdet med flere andre.

Susanne er pt. trådt et skridt tilbage fra undervisningen for at ligge ekstra fokus på dét hendes hjerte virkelig banker for - nemlig at hjælpe det enkelte menneske i dybden. Børn som voksne.

Susanne har en baggrund som socialrådgiver samt practitioner indenfor personlig udvikling og kommunikation.

I Susanne møder du en passioneret, nærværende, rummelig og imødekommende terapeut, der møder dig og dit barn der hvor i er og altid arbejder med udgangspunkt i det enkelte barns/families/klients behov og ønsker.

 

Behandlinger Vægttabsforløb Børneforløb med hypnose Book tid 

Kontakt og priser