For at beskytte dig som kursist, elev eller deltager på et af vores hold, os som underviser og leverandører, samt sikre korrekt gennemførte og succesfulde forløb er der nedenstående betingelser for tilmelding, køb og deltagelse:

Tilmeldingsfrist

Ved kursus eller uddannelse gerne 30 dage før kursusstart som det seneste, af hensyn til antal af deltagere og evt. udsættelse ved for få tilmeldte.

Tilmeldingsfrist

Af hensyn til antal deltagere på holdene og evt udsættelse ved for få tilmeldte er tilmeldingsfristen gerne 30 dage før kursus- eller uddannelses opstart. Er der under 30 dage til opstart at det hold, du ønsker at komme på, kontakt da klinikken og hør nærmere.

Tilmelding via facebook, mail eller telefonisk er bindende uanset.

Ved tilmelding, bekræfter du automatisk vores betingelser, samt hæfter for din tilmelding og betaling, om du deltager på kurset/uddannelsen eller ej.

Betaling

Det betales det fulde beløb ved tilmelding. Din plads på kurset eller uddannelsen er først endeligt reserveret, når betalingen er gennemført. Sker betalingen ikke til tiden, er det muligt at en anden har fået pladsen og du må vente til næste hold. Din tilmelding er dog stadig bindende, om der betales til tiden, eller der ikke betales.

Vi tilbyder muligheden for finansiering gennem Patientlån. – Ønsker du en afbetalingsløsning, kontakt da klinikken og hør nærmere.

Hvad end uddannelse, kursus eller session du har tilmeldt dig, kan ikke ombyttes, medmindre der er indgået en særlig aftale med klinikken forinden.

Hvis der i forbindelse med tilmelding til rabatpris eller tilbud, ikke betales til tiden, ændres prisen 7 dage efter betalingsfristen til den oprindelige pris. Der vil ske et krav om straksbetaling og der vil stadig være bindende tilmelding.

Priser på uddannelser, kurser og onlineforløb:

Alm listepris er gældende – eller den tilbudspris, der reklameres med og er oplyst på hjemmesiden.

Betalingsmetode

Ved tilmelding sendes en faktura med vores konto oplysninger. Det er muligt at betale via alm. bankoverførsel eller via mobilepay.

Afholdelse

Kurset eller uddannelses afholdes det sted, der er angivet på hjemmesiden. – Som udgangspunkt i klinikken. Det er muligt at lokationen ændre sig afhængig af størrelsen på holdet. I visse tilfælde kan det ændres til online.

Kursus eller uddannelses- start og udsættelse

Der er altid et minimus deltagerantal på hver hold. Er holdet ikke fyldt op udsættes starten.. Alle tilmeldte bliver informeret om dette senest 7 dage før kursus eller uddannelses – opstart. – Medmindre udsættelsen skyldes sygdom eller årsag hørende under force majeure.

Alle kurser og uddannelser kører gerne uden problemer eller behov for udsættelse, men du kan altid høre til om minimums antallet og nuværende tilmeldinger inden egen tilmelding.

Overnatning og forplejning

Medmindre andet fremgår ved tilmelding, er overnatning og forplejning ikke inkluderet i kursus- eller uddannelses- prisen.

Der vil dog altid stå kaffe, the, vand og frugt fremme i forbindelse med kursus eller uddannelses afholdelse.

Vi anbefaler, hvis transportafstanden er længere, at overnatte ved kursus/uddannelse over flere dage. Det giver mulighed for ro og fordybelse.

Der findes i og omkring byen flere attraktive muligheder.

Kursus og uddannelsesprisen

Kursus og uddannelses – materialet er inkluderet i prisen eller tydeligt oplyst. I visse tilfælde ved der være et online pre-course og manualer eller lignenede på PDF fil, som deltageren selv skal printe og medbringe.

Prisen er ikke momspligtig i henhold til gældende lovgivning. – Skulle det ændre sig, skal den oplyste pris opfattes som værende nettoprisen ex moms.

Kursusafgiften

Kursusmaterialer er inkluderet i prisen. I nogle tilfælde fremsendes manualer eller lignende på PDF fil, som kursisten så selv skal medbringe i printet udgave. Uddannelsesafgiften er ikke momspligtig iht. gældende lov. Måtte bestemmelserne herom ændre sig, er den oplyste kursusafgift stedse at opfatte som nettoprisen ekskl. moms.

Afmelding

Skulle du blive forhindret i at deltage, skal du give skriftelig besked herom, inden kurset eller uddannelsens opstart, til klinikken på kontakt@hypnoterapikibaek.dk. – Det vil her være muligt at komme med på et andet hold, når det afholdes, så du stadig kan få det det du har tilmeldt dig.

Tilmeldingen er altid bindende. Der sker derfor ingen refusion af nogen art – ej heller ved sygdom eller force majeure. Det samme gør dig gældende, hvis du bliver forhindret i at deltage i noget af kurset, uddannelsen eller undervisningen. Der vil hermed ingen mulighed være for rabat, fritagelse af betaling, ekstra undervisning, særbehandling udenfor fastlagt undervisning eller modregning i nogen form.

Ved udeblivelse uden afmelding inden opstart frafalder muligheden for at deltage på et andet hold. Du hæfter dog fortsat for betalingen og der ydes ingen økonomisk kompensation. Har du købt kurset/uddannelsen til en tilbudspris konverteres den tilbudte pris om til listepris og der vil blive faktureret en merpris. Dette gør sig også gældende, ønsker du at afbryde eller udebliver efter uddannelsens/kursets start.

Skulle der hos Hypnoterapi Kibæk opstå situationer, der kunne ligge under force majeure, herunder opstået sygdom eller forhold, der vanskeliggør eller forhindrer kurset eller uddannelses gennemførsel, forbeholder Hypnoperapi Kibæk sig rettet til at flytte/aflyse eller afbryde kurset/uddannelsen til færdiggørelse snarest efter. Dette uden at der kan udledes nogen former for krav eller tilbagebetaling af deltagergebyr.

Hypnoterapi Kivæk vil altid sikre at der tilbydes kompensation i form af det manglende undervisning på et senere tidspunkt, uden merpris for eleven. Afhængig af omstændighederne kan det være tilfældet, at det bliver under en anden instruktør, som er kvalificeret.

Rettigheder og Copyright

Det udleverede materiale i forbindelse med uddannelse og kurser må ikke under nogen omstændigheder kopieres eller offentliggøres til 3. part uden skriftelig samtykke fra Hypnoterapi Kibæks indehaver Susanne Hjøllund Kjeldsen. Ligeledes må der ikke under nogen omstændigheder undervises eller instrueres til 3. part, i de redskaber, metoder eller teknikker der undervises i, uden skriftelig samtykke fra Hypnoterapi Kibæks indehaver Susanne Hjøllund Kjeldsen. Overtrædelse af ovenstående medfører stævning/erstatningskrav.

Forbehold

Da vi altid i klinikken bestræber os efter at tilbyde den bedste behandling samt undervisning, tages der forbehold for ændringer i kursus/uddannelses indhold, tidsplan, afholdelses-sted og tid, for at tilbyde netop dette.

Alle sessioner, kurser og uddannelser bliver optaget til sparring og uddannelsesbrug.

Accept af betingelser

Ved tilmelding telefonisk, på facebook eller via mail indvilliger kursisten/eleven i ovenstående betingelser for tilmelding og deltagelse samt hæftelse af evt. manglende betaling.